Nyilatkozat

Nyilatkozat felnőttképzési szerződés adattartalmáról

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000540


Mint a GOD-MIN Kft. képzésért felelős vezetője jelen nyilatkozattal igazolom, hogy az intézményünk által szervezett képzésekre vonatkozó felnőttképzési szerződés a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően szóban minden alkalommal megkötésre kerül. A képzésre vonatkozó információkat az alábbiak tekintetében minden képzésben részt vevőnek megadjuk:

  • Képzés megnevezése, képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és várható befejezési időpontja
  • Az előrehaladás tananyagegységekre bontott óraszám és helyszín szerinti ütemezése
  • A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumról
  • A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módjáról
  • A vizsgáról való tájékoztatás (ha van) és a vizsgára bocsájtás feltételeiről
  • A megengedett hiányzás mértékéről, annak túllépése esetén az engem érintő következményekről
  • A képzési díj mértékéről (amennyiben van), valamint megfizetésének módjáról
  • A képzésben részt vevő kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről
  • A képző intézmény kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről

A képzésen való megjelenéssel képzésben részt vevők a ráutaló magatartással megkötik a felnőttképzési szerződést, és egyben tudomásul veszik, hogy személyazonosításra alkalmas adataikat a GOD-MIN Kft. továbbítja adatszolgáltatás során felnőttképzési igazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) részére.


Bogdola Krisztián

Service Manager