ISO 9001 belső és beszállítói auditor

A képzés célja a résztvevők számára átfogó képet ad az ISO 9001 minőségirányítási rendszer alapelveiről, követelményeiről és azok gyakorlati alkalmazásáról. Emellett lehetőséget nyújt a résztvevőknek a kockázatalapú gondolkodás és a folyamatszemlélet elmélyítésére, valamint az auditálási folyamatok gyakorlati alkalmazásának begyakorlására.

Ajánljuk a képzést minden olyan szervezetnek és szakembernek, akik érdeklődnek a minőségirányítási rendszerek hatékony működtetése iránt. Különösen ajánlott vezetőknek, minőségügyi vezetőknek, belső auditoroknak és minőségirányítási szakembereknek, akik felelősséggel tartoznak a minőségirányítási folyamatokért és az ISO 9001:2015 szabvány megfelelőségéért a szervezetükben.

A képzés tematikája

1. nap

1. Bevezetés az ISO 9001-be

A minőségirányítási rendszerek szerepe és jelentősége a szervezet életében

A szervezet környezetének és érdekelt felek elvárásainak felmérése

2. Minőségirányítási rendszerek alapjai

Általános felépítés és működési elvek

Kockázatalapú gondolkodás és annak jelentősége a minőségirányításban

3. Folyamatszemlélet és a vállalati folyamatok

Folyamatok meghatározása és folyamatszemlélet jelentősége

Az ISO 9001:2015 követelményei és megvalósítási lehetőségek

4. Irányítási rendszerek kialakítása

Folyamatok rendszerének kialakítása és kockázatértékelési módszerek alkalmazási lehetőségei

Folyamatszemléletű irányítási rendszer dokumentációs rendszerének kialakítása

5. Folyamatos fejlesztés és auditálás

Folyamatos fejlesztés elve és gyakorlati alkalmazása

Az auditálás alapfogalmai és szerepe a minőségirányítási folyamatban

2. nap

6. Auditálás és audit technikák

Auditálás célja, alapfogalmai és fajtái

Az ISO 19011:2018 szabvány szempontjai és a PDCA elv alkalmazása, kiegészítve a kockázat alapú megközelítéssel

Kérdések megfogalmazásának technikái és az auditortól elvárt készségek

7. Audit folyamata

Audit előkészítése és helyszíni audit végrehajtása

Nem-megfelelőségi jelentések elkészítése és helyesbítő intézkedések meghatározása

8. Audit lezárása és jelentés készítése

Audit lezárása, jelentés készítése és követő audit elvégzése

Hatékonyság ellenőrzése és az audit folyamatának értékelése

9. Gyakorlatok és esettanulmányok

Gyakorlatok és esettanulmányok bemutatása, részvétel és tapasztalatok megosztása