ANSI – ESD szabványok

ANSI/ESD S20.20

For the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for - Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices)

ESD Védelmi Program kifejlesztéséhez Elektromos és elektronikus alkatrészek, szerelvények és berendezések védelméhez (kivéve az elektromos gyújtású robbanóanyagokat)

2021

ANSI/ESD S1.1

ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items-Wrist Straps

ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Csuklópánt 

2021

ANSI/ESD STM2.1

ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Garments - Resistive Characterization

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Ruházat - Ellenállás jellemzők

2018

ANSI/ESD STM3.1

ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Ionization

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Ionizálás

2015

ANSI/ESD SP3.3

ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Periodic Verification of Air Ionizers

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Ionizátorok időszakos ellenőrzése 

2016

ANSI/ESD SP3.4

ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Periodic Verification of Air Ionizer Performance Using a Small Test Fixture

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Ionizátorok teljesítményének időszakos ellenőrzése kis mérőeszköz használatával

2016

ANSI/ESD STM4.1

ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items Worksurfaces - Resistance Measurements

ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -
Munkafelületek - ellenállás mérése

2017

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001

ESDA/JEDEC Joint Standard for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing -Human Body Model (HBM) - Component Level

ESDA/JEDEC egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához -Emberi test model (HBM) - alkatrész szint

2017

ANSI/ESD SP5.1.3

ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing - Human Body Model (HBM) Testing - Component Level - A Method for Randomly Selecting Pin Pairs

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához -Emberi Test Model (HBM) vizsgálat - Alkatrész szint - Pin-párok véletlenszerű kiválasztására szolgáló módszer

2017

ANSI/ESD STM5.2

ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing -Machine Model (MM) - Component Level

ESD egyesület szabványos teszt módszerei az elektrosztatikus kisülés (ESD) érzékenységi vizsgálatához -Gép model (MM) - alkatrész szint

2012

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002


ESDA/JEDEC Joint Standard for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing -Charged Device Model (CDM) - Device Level

ESDA/JEDEC Joint Standard for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing -Charged Device Model (CDM) - Device Leve 

2018

ANSI/ESD SP5.4.1

ESD Association Standard Practice for Latch-up Sensitivity Testing of CMOS/BiCMOS Integrated Circuits -Transient Latch-up Testing - Device Level

ESD egyesület szabványos módszerei CMOS/BiCMOS integrált áramkörök Latch-up érzékenységi tesztjéhez Transient Latch-up teszt - Készülék szint

2017

ANSI/ESD STM 5.5.1


ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing -Transmission Line Pulse (TLP) - Component Level

ESD egyesület szabványos teszt módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához -Transmission Line Pulse (TLP) - alkatrész szint

2016

ANSI/ESD SP5.6

ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing - Human Metal Model (HMM)- Component Level

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához -Ember-fém model (HMM) - alkatrész szint

2019

ANSI/ESD S6.1

ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items - Grounding

ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Földelés 

2019

ANSI/ESD STM7.1

ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Floor Materials - Resistive Characterization of Materials

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Padlóanyagok - Anyagok ellenállás jellemzői

2020

ANSI/ESD S8.1

ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items - Symbols - ESD Awareness

SD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Szimbólumok - ESD tudatosság

2021

ANSI/ESD STM9.1

ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items -Footwear - Resistive Characterization

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére -Lábbeli - Ellenállás jellemzők

2022

ESD SP9.2

ESD Association Standard Practice for the protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –Footwear – Foot Grounders Resistive Characterization (not to include static control shoes)
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –Lábbeli – Láb földelők ellenállás jellemzői (nem tartalmazza az elektrosztatikusan szabályozott lábbelit) 

2019

 ANSI/ESD SP10.1


ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –Automated Handling Equipment (AHE) 

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –Automatizált gyártógépek (AHM) 

2016

ESD ADV11.2


ESD Association Advisory for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items - Triboelectric Charge Accumulation Testing

ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –Triboelektromos töltés felhalmozódás vizsgálat 

1995

ANSI/ESD S11.4


ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Static Control Bags

ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Elektrosztatikusan szabályozott zacskók 

2022

ANSI/ESD STM11.11

ESD Association Standard Test Method for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –Surface Resistance Measurement of Static Dissipative Planar Materials 

ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Töltéslevezető sík anyagok felületi ellenállás mérése 

2022

ANSI/ESD STM11.12


ESD Association Standard Test Method for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Volume Resistance Measurement of Static Dissipative Planar Materials 

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Töltéslevezető sík anyagok térfogati ellenállás mérése 

2021

ANSI/ESD STM11.13


ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –Two–Point Resistance Measurement 

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Kétpontos ellenállásmérés 

2021

ANSI/ESD STM11.31


ESD Association Standard Test Method for Evaluating the Performance of Electrostatic Discharge –Shielding Materials – Bags 

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Árnyékoló anyagok – Zacskók 

2018

ANSI/ESD STM12.1


ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Seating – Resistance Measurement 

ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ülő alkalmatosságok – Ellenállás mérés 

2019

ANSI/ESD S13.1


Provides electrical soldering/desoldering hand tool test methods for measuring current leakage, tip to ground reference point resistance, and tip voltage
Kézi elektromos forrasztó/kiforrasztó eszközök vizsgálati módszerei azok pákahegyének szivárgási áramának, referencia föld ponthoz képesti ellenállásának és feszültségének mérésére

2019

ANSI/ESD SP15.1


ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
In–Use Resistance Measurement of Gloves and Finger Cots

ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Kesztyűk és ujjvédők ellenállásmérése használat közben 

2019

ANSI/ESD SP14.5


ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Near Field Immunity Scanning – Component/Module/PCB Level
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Közeli elektrosztatikus terekkel szembeni ellenállóképesség feltérképezésé – Alkatrész/Modul/Nyák szint 

2021

ANSI/ESD SP27.1


ESD Association Standard Practice for the Recommended Information Flow Regarding Potential EOS Issues between Automotive OEM, Tier 1, and Semiconductor Manufacturers

ESD egyesület szabványos módszerei az autóipari OEM, 1. szint és félvezető gyártók közötti ajánlott információáramlásra a lehetséges EOS-problémákkal kapcsolatban

2018

ESD ADV53.1


ESD Association Advisory for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – ESD Protective Workstations

ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD védett munkaállomások 

1995

ANSI/ESD STM97.1


ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear/Flooring System – Resistance Measurement in Combination with a Person

 ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Lábbeli/Padlózat rendszer – Ellenállás mérés emberrel együtt 

2015

ANSI/ESD STM97.2


ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear/Flooring System – Voltage Measurement in Combination with a Person

 ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Lábbeli/Padlózat rendszer – Feszültség mérés emberrel együtt 

2016

ANSI/ESD S541


ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Packaging Materials

 ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Csomagoló anyagok 

2019

ESD ADV1.0


ESD Association Advisory for Electrostatic Discharge
Terminology – Glossary

 ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Kifejezések – szójegyzék 

2017

ESD TR1.0


ESD Association Technical Report –
Survey of Constant Monitors for Wrist Straps 

ESD egyesület műszaki jelentése –
Állandó csuklópánt monitorok áttekintése 

2001-01

ESD TR2.0


ESD Association Technical Report – Consideration For Developing ESD Garment Specifications

ESD egyesület műszaki jelentése –
ESD ruházat műszaki adatainak a kidolgozásának a megfontolása 

2000-01

ESD TR2.0


ESD Association Technical Report –
Static Electricity Hazards of Triboelectrically Charged Garments

ESD egyesület műszaki jelentése –

Triboelektromosan feltöltött ruházat elektrosztatikus veszélyei 

2000-02

ESD TR3.0


ESD Association Technical Report –
Alternate Techniques for Measuring Ionizer Offset Voltage and Discharge Time

 ESD egyesület műszaki jelentése –

Alternatív módszerek ionizátorok Offset és töltés semlegesítési idejének a mérésére 

2002-01

ESD TR3.0ESD Association Technical Report –
Selection and Acceptance of Air Ionizers

 ESD egyesület műszaki jelentése –

Levegő ionizátorok kiválasztása és elfogadása 

2005-02

ESD TR4.0


ESD Association Technical Report –

Survey of Worksurfaces and Grounding Mechanisms 

ESD egyesület műszaki jelentése –
Munkafelületek és a földelő módszerek felmérése 

2002-01

ESDA/JEDEC JTR001

ESDA/JEDEC Joint Technical Report –
User Guide of ANSI/ESDA/JEDEC JS–001 – Human Body Model Testing of Integrated Circuits

 ESDA/JEDEC egyesület műszaki jelentése – ANSI/ESDA/JEDEC JS–001 használati útmutató –

Integrált áramkörök emberi test model tesztje 

2012-01

ESD TR5.2


ESD Association Technical Report –
Machine Model (MM) Electrostatic Discharge (ESD) Investigation –
Reduction in Pulse Number and Delay Time

 ESD egyesület műszaki jelentése –

Gép model (MM) elektrosztatikus kisülés (ESD) vizsgálat –
Pulzusszám és késleltetési idő csökkentés 

2001-01

ESD TR5.3.1


ESD Association Technical Report for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Contact Charged Device Model (CCDM) Versus Field Induced CDM (FICDM)

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Töltött kontaktú készülék model (CCDM) kontra tér indukált töltött alkatrész model (FICDM) 

2018-01

ESD TR5.4


ESD Association Technical Report –
Transient Induced Latch–up (TLU)

 ESD egyesület műszaki jelentése –

Transient Induced Latch–up (TLU) 

2000-01

ESD TR5.4


ESD Association Technical Report – Determination of CMOS Latch–up Susceptibility – Transient Latch–up –
Technical Report No. 2

 ESD egyesület műszaki jelentése –

CMOS Latch–up hajlaménak meghatározása – Transient Latch–up –
Műszaki beszámoló No. 2 

2008-2

ESD TR5.4ESD Association Technical Report For Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Latch–Up Sensitivity Testing of CMOS/BiCMOS Integrated Circuits – Transient Latch–up Testing – Component Level – Supply Transient Stimulation

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –

CMOS/BiCMOS integrált áramkörök Transient Latch–up teszt – alkatrész szint – átmeneti ellátás stimuláció 

2011-03

ESD TR5.5


ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Transmission Line Pulse (TLP)

 ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Transmission Line Pulse (TLP) 

2020-05

ESD TR5.6ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Human Metal Model (HMM)

 ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

Ember-fém Model (HMM)

2009-01

ESD TR7.0


ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Static Protective Floor Materials

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Statikusan védett padlóanyagok 

2023-01

ESD TR10.0


ESD Association Technical Report – Measurement and ESD Control Issues for Automated Equipment Handling of
ESD Sensitive Devices Below 100 Volts

ESD egyesület műszaki jelentése –
Mérési és ESD szabályozási problémák az automatizált berendezések kezeléséhez kisebb mint 100 V ESD készülék érzékenységnél 

2002-01

ESD TR13.0


ESD Association Technical Report –
EOS Safe Soldering Iron Requirements

 ESD egyesület műszaki jelentése –

EOS védett forrasztópáka követelményei 

1999-01

ESD TR14.0


ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
System Level Electrostatic Discharge (ESD) Simulator Verification

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Rendszer szintű elektrosztatikus kisülés (ESD) szimulátor-ellenőrzés

2013-02

ESD TR15.0


ESD Association Standard Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
ESD Glove and Finger Cots

ESD egyesület szabványos műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD kesztyű és ujjvédők 

1999-01

ESD TR17.0


EOS/ESD Association Technical Report for ESD Process Assessment Methodologies in Electronic Production Lines –
Best Practices used in Industry Gives the reader examples of "best practices" of process assessment methodologies and test methods

EOS/ESD egyesület műszaki jelentése az ESD folyamatok kiértékelési módszereire az elektronikai gyártósorokon –

Az iparban alkalmazott bevált gyakorlatok olvasói példái a folyamatértékelési módszertanok és a vizsgálati módszerek "legjobb gyakorlatai" 

2015-01

ESD TR18.0


ESD Association Technical Report for ESD Electronic Design Automation Checks

ESD egyesület műszaki jelentése az automatizált ESD ellenőrzések elektronikai tervéhez 

2020-02

ESD TR20.20


ESD Association Technical Report – Handbook for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for the Protection of Electronic Parts, Assemblies and Equipment

ESD egyesület műszaki jelentése – Elektronikai alkatrészek, szerelvények és berendezések védelmére szolgáló elektrosztatikus kisülés védelmi program kidolgozásának kézikönyve 

2016

ESD TR22.0


For Relevant ESD Parameters for Seamless ESD Design and Verification Flow - Part 2 - ESD Parameters from Intellectual Property (IP)

A zökkenőmentes ESD-tervezési és -ellenőrzési folyamat releváns ESD-paramétereihez – 2. rész – A szellemi tulajdonból származó ESD-paraméterek (IP)

2020-02

ESD TR21.0


ESD Association Technical Report for Challenges in Controlling ESD in the Manufacturing of Flat Panel Display

ESD egyesület műszaki jelentése az ESD szabályozás kihívásairól a síkképernyős kijelző gyártásában

2018-01

ESD TR25.0


ESD Association Technical Report for Electrostatic replika órák Discharge Sensitivity Testing – Charged Board Event (CBE)

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Töltött lap esemény (CBE) 

2016-01

ESD TR50.0


ESD Association Technical Report –
Can Static Electricity be Measured? 

ESD egyesület műszaki jelentése –
Mérhető-e a statikus elektromosság?

1999-01

ESD TR50.0


ESD Association Technical Report –
High Resistance Ohmmeter Measurements 


ESD egyesület műszaki jelentése –
Magas ellenállású ellenállásmérők mérése 

1999-02

ESD TR50.0


ESD Association Technical Report –
Voltage and Energy Susceptible Device Concepts, Including Latency Considerations

 ESD egyesület műszaki jelentése –

Feszültség és energiaérzékeny készülékkoncepciók, beleértve a késleltetési szempontokat is 

2003-03

ESD TR53


ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items - Compliance Verification of ESD Control Items

ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –

ESD védett berendezések és anyagok megfelelőségi ellenőrzése 

2022-01

ESD TR55.0


ESD Association Technical Report – Electrostatic Guidelines and Considerations For Cleanrooms and Clean Manufacturing

ESD egyesület műszaki jelentése –
Elektrosztatikus irányelvek és szempontok tisztaterekhez és tiszta gyártásokhoz 

2004-01

Forrás: https://www.esda.org/standards/esda-documents/

Aktualizálva: 2022.06.