ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A GOD-MIN Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújt.

1.2. Az ÁSZF elfogadásával a szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) elismeri, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa. Az ÁSZF legfrissebb verziója mindig elérhető a Szolgáltató weboldalán.

2. Szolgáltatások

2.1. A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Oktatási és képzési szolgáltatások
  • Mérési szolgáltatások
  • Tanácsadási szolgáltatások

2.2. A Szolgáltató weboldalán keresztül a Megrendelő e-mail cím megadásával kérhet ajánlatot vagy jelentkezhet szolgáltatásra vagy képzésre.

3. Árak és fizetési feltételek

3.1. Az árakról és a fizetési feltételekről a Szolgáltató a konkrét szolgáltatásra vonatkozóan ad tájékoztatást az ajánlatban.

3.2. A szolgáltatás díját a Megrendelő az árajánlatban meghatározott módon köteles megfizetni.

4. Jogi nyilatkozatok

4.1. A Szolgáltató weboldala és annak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal vagy annak bármely része csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található harmadik fél által közzétett információk pontosságáért és megbízhatóságáért.

4.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használatából adódó károkért.

5. Adatvédelem

5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által a weboldalon megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik fél számára nem adja át, kivéve, ha erre törvényi kötelezettsége vagy bírósági határozat kötelezi.

5.2. A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé a weboldalán, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok körét, célját és az adatkezelési szabályokat.

5.3. A Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a weboldalon megadott személyes adatait a szolgáltatás nyújtása érdekében kezelje.

6. Felelősség

6.1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából erednek.

6.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található hivatkozások által elérhető harmadik fél weboldalainak tartalmáért és működéséért.

7. Joghatóság és vitarendezés

7.1. A jelen ÁSZF-ben meghatározott jogviták esetén az érintettek elsősorban békés úton keresik megoldást.

7.2. A jelen ÁSZF-ből eredő jogviták esetén a felek először a peren kívüli megegyezést keresik.

7.3. Amennyiben a peren kívüli megegyezés nem lehetséges, a felek kifejezetten elfogadják a Magyarország területén illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságát.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására.

8.2. Az ÁSZF mindenkor a Szolgáltató weboldalán érhető el.

8.3. A Szolgáltatóval kapcsolatos panaszokat és kérdéseket a weboldalon található elérhetőségek valamelyikén lehet jelezni.

Kelt: Tatabánya, 2023.03.12.

GOD-MIN Kft.