Adatvédelmi tájékoztató

A GOD-MIN Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fontosnak tartja ügyfelei, partnerei és a weboldal látogatóinak személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartását, ezért az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett a lehető legnagyobb gondossággal kezeli azokat.

1. Az adatkezelő azonosítása

A GOD-MIN Kft. Székhely: 2800.Tatabánya Cseresznyefa utca 60/3. Cégjegyzékszám: 11 09 010264Adószám: 13333063-2-11 E-mail: esd@godmin.hu

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítése, a megrendelések teljesítése, az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátása, a kapcsolattartás, valamint a Szolgáltató marketingtevékenységeinek támogatása és fejlesztése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés szükségessége a szerződés teljesítése érdekében, valamint a Szolgáltató jogos érdeke.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg azok szükségesek a fenti célok eléréséhez, illetve amíg az érintettek nem kérnek adatkezelésük törlésére vagy visszavonják hozzájárulásukat.

5. Az adatkezelésre jogosultak köre

Az adatkezelésre jogosultak kizárólag a Szolgáltató munkatársai, valamint az adatfeldolgozók, akik az adatokat kizárólag a Szolgáltató utasításai alapján és az adatvédelmi előírások betartásával kezelhetik.

6. Az érintettek jogai

Az érintettek jogaiként kérhetik az adataikhoz való hozzáférés, helyesbítés, törlés, adathordozhatóság, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát gyakorolhatják. Az érintettek továbbá jogosultak panaszt tenni az adatkezelés ellen az adatvédelmi hatóságnál.

7. Az adatbiztonság

A Szolgáltató megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonságának garantására, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy sérülése elleni védelmet. Az adatkezelés során a Szolgáltató szigorúan betartja az adatvédelmi előírásokat, és gondoskodik arról, hogy az adatok kizárólag az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében kerüljenek kezelésre.

8. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa, és a módosított változatot közzétegye a weboldalán. Az érintetteknek javasoljuk, hogy rendszeresen olvassák el az adatvédelmi tájékoztatót, és tájékozódjanak az esetleges változásokról.

Ha kérdése van az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az esd@godmin.hu e-mail címen keresztül.